فکر کن حتی کمی دقیقه ایی لحظه ایی

نگاه کن به عمر خودمون چه زود می گذره 

دوستان به این معنایی ها خوب فکر کنید

تجربه  

زندگی 

یکبار 

مرگ 

اعمال

حالا فکرکردید با خودتون ببینید چه حسی دارید

گاهی خیلی از خدا دور می شیم ولی خدا 

همه جا هست ما فکر میکنیم دور شدیم 

فکر کنیم به خدا دیگه نباید به مردم فکرکرد


/ 3 نظر / 24 بازدید
hamed

مطمـئن بـــــاش کـــــه خـــــداوند تــــو را عاشقانه دوست دارد چـــــون در هــــــــر بهـــــــــار بـــــــرایت گـــــل می فرستـــــــد و هـــر روز صبــح آفتــــاب را بــــه تــــو هدیـــــه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عـــالم با این که می تــــواند در هـــــر جائی از دنیــــا باشد ، قلــب تــــو را انتخاب کرده و تنهــــا اوست که هـــر وقت بخواهی چیزی بگوئی گــــــــوش می کند

آنشرلی

سلام روزهایی که می گذره سرعتمون بیشتر میشه ولی دنیای ما آدمها دقیقا مثل تردمیل که هر چه میدویم دیرتر و کمتر میرسیم و یه جاهایی هم دور میشیم از خدا از انسانیت از محبت کردن به هم درد بزرگیه که هرروز با این معضل دست و پنجه نرم کنی و انگار نه انگار

آنشرلی

سلام روزهایی که می گذره سرعتمون بیشتر میشه ولی دنیای ما آدمها دقیقا مثل تردمیل که هر چه میدویم دیرتر و کمتر میرسیم و یه جاهایی هم دور میشیم از خدا از انسانیت از محبت کردن به هم درد بزرگیه که هرروز با این معضل دست و پنجه نرم کنی و انگار نه انگار