وفا نیست جفا هست

نمی دانم در این دنیای ادم های با معرفتی هستند هنوز یا نه 

هستند بله اما خیلی کم شدند فقط یه دعا می کنم دوستان 

دعا می کنم اطرافتون را ادم های باوفا بگیرند نه بی وفا و شرط

این دعا اینکه که شما هم اول برای تمام دوستانتون مثال وفاداری

باشید.

امین

از خودم سئوال می کنم بی قرارانه هنوز

قلم سرخ به نظرت وفا هست هنوز

دلم گاهی جواب سر بالا می دهد 

در نهایت صدا می زند نه نیست هنوز

گفتم  قلم سرخ از تبار بی وفاها نیست

گفت فرهادها کوه می کنند شیرین ها میخندند هنوز

گفتم تو میدانی دلم من صاف ساده افریده او 

گفت باشد چیزی نگفتم اما سیاهی هست هنوز

گفتم من بی محبت کردن میرم می دانی

گفت سهراب ها به خون می غلتند هنوز

گفتم تو را به خدا دلم گرفت نگو چنین 

گفت قلم سرخ تو بی دلی و بی صبری هنوز؟

گفتم من مست یک جور عشق یه نگاه معشوقم 

گفت بیچاره مجنون که لیلی خواب هست هنوز

گفتم گریه ام را اخر تو با این حرفها می بینی 

گفت عزیزم انکار باران می بارد بر دلت هنوز

هنوز و هنوز


/ 0 نظر / 24 بازدید