وبلاگم

وبلاگم را در اسفند ماه سال 1387 به دنیای مجازی اوردم

جای که من هستم و دنیای که دوست دارم باشه و کلماتیکه 

دوست دارم بشنوم و دوستانی که لطف می کنند و با دنیای من 

شریک می شند ولی هر روز دارم به این دنیای خودم بیشتر عادت

می کنم و بیشتر علاقهمند میشم انکار این ساحل دریایی هست 

 که همیشه دوست دارم اونجا باشم جایی که با احساسم هستم .

و یه خواهش از تمامی دوستانم

نظرات خودتون درباره نوشته هام بنویسید 

خیلی خوشحالم می کنه 

خیلی 

ممنون هستم

/ 3 نظر / 19 بازدید
سپنتا

عیب اینکه ماها عادت کردیم به اینجا من دوران قبل 89 که اینجا رو درست مردم و یا اون مدتی که فعالیت نداشتم تو دنیای واقعی غرق بودم با دوستان و سربازی ولی بعد که ادم تنها میشه و کسی هم حرفتو نمیفهمه پناه میاری به این دنیا و این خوب نیست

محمد

سلام ممنونم که به سرای دهشتزای طوفانی من اندکی بلم خاطرات را پارو زدی و به قلم توانایت صراحت را ساحت عشق ستودی . مرا اندکی بیش مجال ماندن نیست ، تا لختی ، عریان شوم در خیال شبهایی که هیچگاه سحر نشد. وب خوبی دارید. حال من خوب نیست . بهترین ها تقدیم لحظه هایت