بی تو عاشق این بازار نی ام

بی تو این لحظات چه پوچ میگذرد

بی تو این دل چقدر سخت می زند

بی تو این هوا حتی بهاری، سنگین است 

بی تو بهار هم چقدر بی رنگ  می زند

من عاشق بهارم ، رها یم کن 

ببین تیک تیک ساعت چقدر دلتنگ می زند

من با بهار روزی خواهم رفت باور کن  

بدان هر این اتش سینه ام بر خاک می زند

قلم سرخ 


/ 1 نظر / 80 بازدید