شکر خدا می کنم

گفتم این بار گله کم کنم 

به روی خودم خستگی کم کنم

از این همه نعمت الهی به من

با شکر خدا نغمت از سر خود کم کنم

ای خدای من شکرت می کنم

سلامتی دادی به من شکرت میکنم

بندگی نکردم باز ناز برایت می کنم

اما تو چی صبوری، من باز شکر می کنم

نفس می رود و می اید زندگی می کنم

ای رب من برای رضایت سعی می کنم

مرا غرق لطفت کن باز ستایش می کنم

تو برزگی من هنوز فکر کم می کنم

باز در اوج بی کسی صدایت میکنم

می شنوی بی شک من یقین می کنم

و می گویم

الهی شکر 

الهی شکر 

الهی شکر

قلم سرخ


/ 0 نظر / 25 بازدید