خسته ام ، خسته ی خسته

چقدر خسته ام  از همه از هر کس از هر چیز 

چقدر خسته ام از قیافه های تکراری از تبل های تو خالی 

چقدر خسته ام از ژست های ادم های خوب 

چقدر خسته ام از لحظه ها ، روزها ، هفته های  تکراری 

چقدر خسته ام از دنیا از زمزمه های بی محتوا

چقدر خسته ام از طوطی های نه فهم اما خوش گفتار 

چقدر خسته ام از طاووس های گرگ صفت ، دیو دیو

چقدر خسته ام  برای از دست دادن بعضی چیزها

چقدر خسته ام که هر روز بنویسم خسته ام 

چقدر خسته ام که فکر کنم به روزهای خوب 

چقدر خسته ام که باز کنم چشمانم را باز باشد همان روز 

چقدر خسته ام گاهی فقط مرگ می خوام بس  

چقدر خسته ام که سال گذشته از عمرم باز خسته ام 

چقدر خسته ام از این کلمات تکراری از این همه روزهای سپری

چقدر خسته ام چقدر خسته ام کی به دادم میرسی خدا خسته ام.

 


/ 0 نظر / 23 بازدید