دلم تنگ است خدا یا نگه دارش

هنوز هم احساس می کنم دلتنگی غریبی دارم هنوز هم گاهی 

احساس میکنم با این همه ادم دوستی اطراف نیست هنوز هم 

گاهی فکر می کنم که درناامیدی قدم می زنم 

اما خدایا رهایم نکن عذاب نکن قصاص نکن امتحانم نکن چون من 

متعرف به گناهم هستم و به خواری می دانم یک بنده ناسپاسم

اما به برزگوارید تو رهایم نکن نگاهم کن از سر لطف و رحمت 

و مغفرت و دلتنگی 


/ 4 نظر / 26 بازدید
hamed

سکوتی سنگین زنجیر بر پای ِ حوصله ام انداخته ... ، کش می آیند ... ثا ن ی ه ه ا ی د ل ت ن گ ی ... وبت جالبه

asal

کهکشانها کو زمینم؟ زمین کو وطنم؟ وطن کو خانه ام؟ خانه کو مادرم؟ مادر کو کبوترانم؟ من گم شدم در تو یا تو گم شدی در من ، ای زمان؟… حسین پناهی

ادل صفر

سلام دوست عزىز،شما لینک شدید موفق باشید.

مریم

مطلب قشنگی نوشتی دوست من. امیدوارم دلتنگی هات تموم بشه [لبخند]