عاشقی هست و عاشق نمی مونه

اهنگی شنیدم که یکی از بیت هاش این بود که :

عاشقی هست و عاشق نمی مونه 

جمله قشنگی هست عاشق ها می رند و این عشق که برای 

همیشه می مونه چون عشق که عاشق ها را می کشه و 

خودش هنوز دنبال دق مرگ کردن عشاق دیگه هست .

گاهی نوشتن بعضی مطالب سخته اما واقعیت داره 

/ 0 نظر / 23 بازدید