هنوز هم یادم نمی یاد که غم تنها گذارده باشد

سلام 

سلام به شما که این وبلاگ را لایق دونستید و هنوز هم سرت می زنید

سلام به عزیزانم که از خیلی وقتها با من هستند .

سلام و سلام و باز سلام

هنوز هم یادم نمی یاد که غم تنهایم گذارده باشد

هنوز هم یادم نمی یاد اسمان گاهی باران نبارد

هنوز هم یادم نمی یاد که کی خوب خندیم 

که بعد از ان فکر غم هایم رهایم نگذارده باشد

هنوز هم شعرهایم از اعماق یه ویران هست 

هنوز هم قلب سرخ اشک خون می بارد

هنوز هم یادم نمی یاد که کی احساس خوبی داشتم 

ولی هنوز هم درد غم های زندگیم یادم می اید

به سرخی قلم به خون دل به اشک های فرو برده ام 

هنوز هم نقره داغ زندگی را بسیار غم خورده ام 

 قلم سرخ 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید