خدایا هنوز هم دلم می گیرد

دروغ  نمی گویم هنوز هم دلم می گیرد

به هوای تو روز هم سر به زیر می گیرد

امروز هم بی تو می گذرد اما 

هنوز هم بی هوا تو دلم بهونه می گیرد

گناه خدا نمی خوام کنم باور کن 

اما با یاد چشمای تو دل غصه می گیرد

عزیزم جانم عمرم  نگاه کن 

بی تو انکار دلم از برای رفتن بهونه می گیرد

قلم سرخ 


/ 2 نظر / 27 بازدید
پناه

طبق معمول خیلی زیبا بود. ببخشید ک دیر ب دیر کامنت میذارم ولی همیشه میخونم اینجارو فقط کامنت گذاشتن مشکله با گوشی