بهار امد

بهار امد منه احساساتی دلم میگیرد

بهار امد منه احساساتی گریه ام می گیرد

بهار امد یاد یار سخت خاطرم را می گیرد

بهار امد این بار دلم باز می گیرد

بهار امد دوباره زودتر از اسمان

چشمان من نم نم باران می گیرد

بهار امد باز روح از نو پر پرواز می گیرد

بهار امد دوباره غم یار دلم را می گیرد

بهار امد ، بهار آمد ، بهار امد 

اما دلتنگی عاشقان جلوی صدایم میگیرد

بهار امد ، بهار امد ، بهار امد 

اما دور از عشق مرا جان می گیرد.


/ 0 نظر / 70 بازدید