پیمانه

می روی هی می میخورم می شکنم پیمانه را

قهر کردی با ما نازنین من شکستم این پیمانه را

می روی نمیگویی چه شد این مست تو 

اخرین بار گفتم رفتی می خورم اخرین پیمانه را

اخرین پیمانه چیست نازنینم و دلبرم و ساقیا

اخرین پیمانه مرگ است می خورم این پیمانه را

قلم سرخ 

/ 0 نظر / 21 بازدید