اگر امدی. می گم سلام خوش امدی به سایه بان من (چهارشنبه ساعت 23)

یه سلام به همگی دوستان عزیزم و گلم به همه کسانی که دلهاشون 

پاک مثل دریا مثل اسمان.

و این پست یه سلام ویژه هست به کسی خودم دعوتش کردم به اینجا.

سلام ....سلام غریب اشنا سلام همسفر نگاهام

خوش امدی به جایی که درد و دل قلم سرخ به صفحات قلم امده 

 / 1 نظر / 30 بازدید
غزل

آنـــــــــ کــــــهـــ اشکــــ ــــمـــــ را درآورد روزیــــــــ خـــــــدای مــــن ، اشکـــــــ ش را درمیـــــــ اورد. . .