خوش به حال عاشقا

عاشقی چه حسیست خدا میداند

در ان چه حیاتیست خدا میداند

عاشقی چیست آن که چشید می داند

در دریای ان عاشقانه غرق شد می داند

عاشقی چیست زلیخا می داند

چه اوجی دارد تنها فرهاد می داند

عاشقی چیست کوه را کندن

فرهاد سختی بیستون می داند

 

 

 

 

قلم سرخ


 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید