دلم دریا

دلم دریا لبم ساحل خشک در تمنای لبانت 

دلم دریا ، دیده دریا ، ولی طوفانی و غرق در چشمانت 

دلم دریا ، خون جگر بر راه ولی فدای نگاهت 

دلم دریا ، نگاهم بارانی و خیس در تمنای چشمانت 

قلم سرخ 

قلم سرخ کنار دریا

/ 0 نظر / 52 بازدید