قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩

خدایا ببین چه به سرانجام کار ما امده که گرگ هایی به غم و اندوه من می خندند

اما باکی نیست قلم سرخ سر به بالا دارد و  مغرور . زوزه ی گرگی غزال پا برای من کمترین

اندوهی ندارد . اما از این ناراحت هستم که تو فقط نگاه می کنی و من هنوز محزونم

اندوهی دارم ،درست           مغرورم  ،این هم درست

چهره ام کمی خسته ، درست                 نگاهم به زمین وصله ،‌درست

اما به خدا آسمان سوگند سر خم نمی کنم برای غم

من آسمان را به هم می دوزم با عزتم  و غرورم

بدان این هم، درست

قلم سرخ

عکس های فانتزی - www.arashpic.com
کلمات کلیدی :گرگ و کلمات کلیدی :شعر حماسی و کلمات کلیدی :عاشقانه