قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ٧ شهریور ۱۳۸۸

خدایا بعضی وقت دل هایی را می بینم که پاک

پاک ولی تنها هستند .

خدایا چرا سهمه دلهای پاک تنهایی هست و دل های دیگر

همیشه بی غم

اره می دونم وقتی غم دل دیگری رو نخورند بی غم هستند

خدایا اما من نه .

خدایا می دونم خیلی مهربونی می دونم خیلی بی وفایی

اما خدا به من نشون بده بفهمون که هوای داری

خدایا  گاهی  دل های تنها که می ببینم دلم مگیره خدایا

غم دلسوخته ها را که می بینم دلم می سوزه

خدایا انکاری تمام غم عالم  را من می خورم

خدایا دل عاشقان را شاد کن و دل ناپاکان را ناشاد.

به قشنگی هات فراموش نکن .

به سر دل سوخته چه می اید بگو

وقتی که دل گیرند که می آید بگو

تو خدایی دوای همه دردها را می داند

پس چرا دوای دلها را نمی گویی ،بگو

از خط من یاد دلگیران بکن

چرا تنها می گذارند دل پاک را بگو

شبگیر شدم در این اشفته بازار دل فروشی

چرا دل اشفته به من دادی بگو؟

sun
کلمات کلیدی :اشک