قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ امرداد ۱۳۸۸

شهر تو

از شهر تو روز ی خواهم رفت دیگر معنت این بار غم را تحمل نخواهم کرد

غرورم را به هزار شب مهتابی نمی دهم به تو قول می دهم که مغرور بروم

تو خود می داند احساس دلم طوفانیست به خدا قسم دیگر بر نمی گردم

انگاه که در این طوفان مثل یک پرنده شکست بال شدم به خود قول دادم که

در روز طوفانی خواهم رفت .

من در گیر داد این نفس ام  قول می دم روزی ترک نفس خواهم کرد