قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢٧ امرداد ۱۳۸۸

شاید در این آشفته بازار این دنیا نگاه های معصوم

مدفون زیر هزار خرمن خاک بی وفا ها باشند .

شاید قصه ی یک دل پاک روزی به افسانه ها

برسد .

شاید هم روزی دیگر برای بی وفا ها جایی

نباشد و شاید روزی همه پروانه ها به شهرمان

سفر کنند ..

و شاید من ...

اری شاید روزی به رویا هایم برسم .

sun