قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٧

درد و دلم

دیدم غمگینم گفتم چیزی بنویسم اما نشد

                            با تمام وجودم این عکس را انتخاب کردم