قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ٢٤ تیر ۱۳۸۸

امروز داشتم می امدم سر کار با خود گفتم باز فرشتگان مدادهای آبی خود را برای رنگ

کردن اسمان این شهر استفاده کردند .

با شوق سر به اسمان بلند کردم و باز گفتم کاش ابی تر بودی و کاش همیشه پاک

بودی و کاش مردمانی که زیر این اسمان ابی نفس می کشند همه پاک بودند .

اری اسمانی ابی با مردم ابی وای خدا چه میشه

خلاصه خدا شکر که اسمان ما هم ابی شد

و دعامیکنم که همیشه ابی باشه .

اسمان ای سقف روز گار من                        آسمان ای ابی بی قرار من

 آسمان تو گاهی ابری و گاهی آفتابی         این تشبیه به دل من هست ای آرامش من