قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ٢٢ تیر ۱۳۸۸

اینجا در این دنیا دلم احساس می کند که جایی تنگ تر از این زمین گسترده

نیست

عجب از این انسان که گاهی گوشه اتاقی برای او دنیایی می شود و گاهی دنیایی

حتی اتاق کوچکی برای او نمی شود .

انسان اشرف مخلوقات است .

با عجب از انسانی که در ان دل حتی محبت یک سنگ جا نمی شود و گاهی

محبتی به اندازه دریا روح او را فرا می گیرد .

انسان واقعاً موجودی هست ناشناخته و با توانایی بالا .

جمع از تضاد ها عشق و نفرت - شادی و غم -ضعف و قدرت -ترس و شجاعت و ...

خدایا قبل از انکه بمیرم کاری کن که خودم و مقام خودم را بشناسم .