قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢۱ تیر ۱۳۸۸

درباره مهریه : یک مهریه ایی که در زمان عقد

معلوم و مشخص می باشد  که مهر المسمی  گفته می شود که اکثر اینچنین است

مثلا 515 سکه طلا تمام بهار آزادی اما زمانی

می شود که مهریه در زمان عقد معلوم نمی شود و یا به اختیار شوهر قرار

داده می شود و بعد زندگی خدانکرده به هم می خورد در این زمان به همسر

مهریه به نام مهر المثل تعلق می گیرد که این را دادگاه تعیین می کند .

که در تعیین مهر المثل شرایط زیر باید مورد توجه قرار بگیرد.

ا- وضعیت زندگی خانم

2- سطح تحصیلات ایشان

3-شان خانم در جامعه .

به همین دلیل ممکن است مهر المثل برای زنی 200 سکه طلا و برای دیگر 500 سکه باشد .

ضمناً در نفقه هم رعایت سه شرط بالا هم باید انجام گیرد .

خوب درباره مهریه که طلا نباشد و مبلغی مثلا یک میلیون تومان باشد هم ممکن است

اما مسئله ایی که وجود دارد این است که خانمی در سال 1355 ازدواج کرده و خدایی

نکرده می خواهد طلاق بگیرد اینجاست که به نکته باید توجه کرد که مهریه ایشان با

توجه به ضرایب تغییر بانک مرکزی نسبت به تغییر ارزش پول از سال 55 به سال 88

میگیرد و مطمئن این مبلغ افزایش پیدا میکند.

sun