قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱٤ تیر ۱۳۸۸

مثل دریا آرام مثل نسیم لطیف     مثل خورشید روشن مثل شب تاریک


مثل یک پرنده آزاد مثل یک عاشق اسیر


مثل یک طاووس زیبا مثل مجنون بیمار

آری حکایت دل مثل افسانه هاست گاهی