قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٠ تیر ۱۳۸۸

گفتم :سخن عشق کجاست      گفت: هر جا که  تو باشی

گفتم : نگاه کن که من که هستم      گفت: بازهم می گویم که هر که باشی 
 گفتم :ناگفته سخن چرا اینچنین راز می گویی


گفت : قلب سخن هست  هر جا که تو باشی


گفتم :یعنی چه که  هر جا که تو باشی

 

گفت :یعنی من با توام تا آخرهر جا که باشی

sun