قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢ خرداد ۱۳۸۸

ای دلی که از عشق بی تابی               ای دلی که از ناپاکی بی زاری
ای دلی که گاه سحر سر به سجده داری  

 ای دلی که مثل پرستو ها میل گریه داری

به خدا می سپارد چون دل خدایی داری