قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸

دستم را رها مکن به تو نیاز دارم

به همه عالم تو ، به دعایت احتیاج دارم

در این دریای طوفانی من غرق نیازم

ای دل آرام من با تو آرام دارم

گر چه غرق دنیایی هستم در حال تباهی

اما وجودم یک چیز می گوید ...

به تو نیاز دارم

 من که می دانم تو هر جا که هستم هستی ، پس چرا من خودم را با تو احساس نمی کنم

من که می دانم که تو مرا می بینی چرا فکر می کنم از چشمانت افتاده ام

نه شاید خودم چشمانم را بسته ام .

sun