قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸

شرقی ترین زمینم                 مغرب ترین ستاره

بی کس ترین غروبم            غمگین ترین ساحل

بی دل ترین پرستو                عاشق ترین ترانه

طوفانی ترین دریا                    عاشق ترین ساحل

بی باک تر از خاک                     سر به هوا تر از باد

 دلتنگ تر از دل                       غمگین تر از آه

 خدایا طوفان درونم را به ساحل آرامش خودت آرام کن

الهی امین