قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳۸۸

جنون رها نکند دلم را 

می سوزاند تمام وجودم را

ساختم آسمان ابی با پرندگان زیبا

این حال جنون تیره کرد آسمانم را

من مگر از کجا آمدم که اینچنین غمگینم

خدایا ابری کرد این غم حوالم را

من در نهایت خورشید می دیدم خود را

چه شد در غرق تاریکی می بینم خودم را

قلم توان نوشتن این سوز را ندارد

ولی غم حکاکی می کند این دلم را

سوز و گذار دلم حکایت از این می کند

میخوام پر بکشم اتش می زند این  آرزو وجودم را

sun

خدا نکرد پرنده ایی دل شکسته بماند