قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٤

عجب دنیایی 

من به دنبال آرامش،  آرامش به دنبال جای دیگری 

من به دنبال لحظه ایی سکوت، سکوت به دنبال لحظه ایی بی من 

قلم سرخ