قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٤

چقدر گفتی که حسی نداری به من.... باور نمی کنم 

چون وقتی ما را می بینی چشمانت چیز دیگری می گویند. 

قلم سرخ