قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩۳

دلم دریا لبم ساحل خشک در تمنای لبانت 

دلم دریا ، دیده دریا ، ولی طوفانی و غرق در چشمانت 

دلم دریا ، خون جگر بر راه ولی فدای نگاهت 

دلم دریا ، نگاهم بارانی و خیس در تمنای چشمانت 

قلم سرخ 

قلم سرخ کنار دریا
کلمات کلیدی :شعرسرخ و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :قلم سرخ