قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩۳

روزگارم می گذرد ، نمی گذری از سرم 

عمرم سپری می شود نمی روی از دلم 

لحظاتم همه قربانی خاطرات تو می شود

ببین چه آسان می گذری ، نمی گذرد از سرم

اتش ساعت های تشنگی دیدارت  سخت می گذرد

بیین چه راحت می نگری ، این عطش نمی رود از لبم 

نمی رود از لبم 

نمی رود...