قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩۳

نمی دانم از چشمانم چه می خوانی 

نمی دانم از درون این قلب چه می دانی 

نمی دانم احساس من را درک می کنی 

نمی دانم جادوی قلب مرا قبول می کنی 

نمی دانم از خنده های من چه می خوانی

نمی دانم که داغ احساس را حس می کنی 

نمی دانم با این همه تن نازی و باهوشی

تمام لحظه ها و سئوالاتم را تو می دانی؟ 

نمی دانم که با من یک رنگی و یک دل

نمی دانم جواب این سئوال را درک می کنی؟ 

نمی دانم که می دانی یا نمی دانی 

اما بدان که مهم است که بدانی

 

که بدانی .... که بدانی

 

 

 

 

 
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :قلم سرخ