قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ٩ بهمن ۱۳٩۳

مرا دوباره مهمان گیسویت کن 

مرا دوباره مهمان شبی با اغوشت کن

مرا باز در اسمان عشقت رها کن 

مرا دوباره مهمان گلهای یاس ابرویت کن 

مرا دوباره تنها گذار با خواب اغوشت

دوباره مهمان خوابی زیبا و عمر کوتاه کن

مرا تا هستم و نفس باقیست مهمان نگاه کن 

نگاهی از اعماق دل تا عمق وجودم کن

مرا یاری کن با نفس مسیحاهایت ای نفس 

به این دریا طوفانی ارامش را هدیه کن 

آرامش را هدیه کن 

کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ و کلمات کلیدی :قلم سرخ