قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۳٠ دی ۱۳٩۳

اه دریا به بیابان هم سری بزن 

به این خشکیده لب هم نمی بزن 

ببین چروک خورده صورتم ز این عطش

بیا ابی بزن به صورتم سری بزن

خدا را شکر قسمت ما این بود 

ولی نیک یادت نرود سری بزن 

هر چند خشکم و پر از عطش 

اما این نیست در عمق تو تفقودی بزن

ببین سر بسته  گفتم ای دریای من  

این بیابان ارزش صد رود زیبا دارد فکری بزن

من پر از عطش ای ارزوی من 

عطش عشق قدر بدان کمیابم سری بزن


قلم سرخ 
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعرسرخ و کلمات کلیدی :شعر ناب