قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩۳

اهای رفیق کار ما شده به سوگند های رفته فکر کردن 

اهای رفیق کار ما شده به لحظه های گذشته فکر کردن 

نمی دانستم که قدر هر لحظه از این ماجرا چه پر ازرش است

حال بین شده کار من  به نفس های رفته فکر کردن 

من جنون عاشقی دارم جنون عشق  درک کن 

دارم این روز ها غم ، به عشق هدر شده فکر کردن

من عمق اسمان ها را از زمین می بینم باور کن 

می سوزم از گذشته ها رفته به عمر خود فکرکردن 

قلم سرخ 

قلم سرخ
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :شعر احساس