قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱ دی ۱۳٩۳

می دانستم بی من هم می توانی 

می دانستم که راحت به زبابت خداحافظ  جاری 

می شود ولی باور نداشتم 

انکار باید با باورهایم هم خداحافظی کنم چون 

انها هم مرا فریب می دهند.

قلم سرخ

کلمات کلیدی :جملات کوتاه قلم سرخ و کلمات کلیدی :جملات زیبا و کلمات کلیدی :جملات کوتاه