قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩۳

به من با لبخند نگاه کردی و گفتی  :

ته چشمان من چه می بینی ؟؟

لبخند تلخی زدم  و گفتم : روشنایی

اما یادم نمی رود که مقابلم چشمانی سیاه بود...

قلم سرخ

کلمات کلیدی :جملات کوتاه قلم سرخ و کلمات کلیدی :جملات کوتاه