قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ آذر ۱۳٩۳

باز قصه تنهایی که پایان نیامده دوباره آغاز 

می شود و باز دلتنگی ، دلتنگی ....