قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ فروردین ۱۳۸۸

می خواستم شعری بگم اما ..........

امروز چند روز هست که از این نوشتم گذاشته الان این شعرش را گفتم

از امید یک پرستوی چه خبر ؟    

    از سایه ان گل بر سر خار چه خبر ؟
از مرکب امید برای رسیدن چه خبر  ؟   

 از عاشق دور از معشوق چه خبر؟
از قلم شکسته و آرزوی نوشتن چه خبر    

   از پرنده در قفسه، خیره به آسمان چه خبر ؟
حال نگاهی  به دریای دلم می کنم   

  می گویم

از ان دل معصوم و پاک چه خبر ؟