قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳٩۳

دنیا با ما نیست عیبی نداره 

اینجا جز غم قسمت ما نیست عیبی نداره 

روزهای طوفانی مال ماست اما 

نم نم باران زیبا برای دیگران ، عیبی نداره

چشم خوش کردیم به اسمان ولی 

هیچ چیز دلربا ندیدیم ، عیبی نداره 

اشتیاق عاشقی داشتیم ، اما سوختیم

قسمت من غم هجران شد ، عیبی نداره

کوه بودم ، سخت بودم ، اما مهربان

حال آبی مثل مرداب شدم عیبی نداره 

قلبم گرفت ، نفسم رفت ، جان بر لبم

اینجا جای ما نیست ، عیبی نداره 

در زمین شطرنج قسمت ما سرباز بود

شاه قصه خوشحال من غمگین ،عیبی نداره

هر روز غصه هر روز حسرت هر روز ...

بی خیال چی بگویم ، عیبی نداره 

شکایت می کنم میگویند چرا 

ای هوار ، خفه شدم عیبی نداره 

من قصه های بلند عاشقی می دانم 

می گویند ، بی خیال ، عیبی نداره 

به چشم یار نیازمندم ، حسرت می برم

به حالم می خندند ، گریه میکنم اما

باز میگم عیبی نداره 

شعر می نویسم ، خوانده نمی شود

می شکنم ، قلم میگوید عیبی نداره 

بی خیال دنیا تو همینی 

من میگویم عیبی نداره 

عیبی نداره 

کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ