قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩۳

ز این دنیا خسته ام به این دنیا دل را وا بستم

دل را ز خستگی دیگر راحتی نیست 

چون به در و دیوار این حصرها چشم بستم

نگار خط و خال تو خوش است در این دنیا

ولی انگار قسمت ما نیست دل بستن

کبوتر دلم شد بی بال و پر ، پر بستم

اینچنین در دنیا به خدا قسم خسته ام 

از شعرهای خود نیز خسته ام از تمام بیت ها

از ابیاتی که فقط دلم را به خون بستن

خدایا نگارم ، بهارم ، امیدم ، به کجا رفتم

قلم سرخ 
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر احساس و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ