قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩۳

ای کاش دنیا کمی با ما خوب بودی

می توانستی شادی ما را ببینی یا کور بودی

ای کاش دنیا ارزوهایم را سینه قبر نمیکردی

ای کاش با رحم بودی یا هر چند ریا می کردی

می بینی هر لحظه مثل مرده ها ارزوی زنده بوده ام می کنم 

خدا لعنتت کند که انقدر مرا با طعنه زندگی می سوزانی

قلم سرخ
کلمات کلیدی :شعرسرخ و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ