قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳۸۸

شاید دیدار سعادت قسمت ما نشود 

ای دل یاری ام کن تا شاید بشود

من طلایه دار لشکری بی صاحبم

ای دل ، دریا ام کن تا شاید بروم

sun