قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳

چقدر لذت بخشه که با یاد تو زندگی کنم چقدر لذت بخشه که وقتی 

که می یارم یاد تو می افتم چقدر لذت بخشه که گاهی از من تعریف 

می کنی چقدر لذت بخشه که از زبون دیگران می شنوم که منو یاد

کردیچقدر لذت بخشه که وقتی دارم تو خیالم تنها راه می رم

یه دفعه تو را می بیبنم

چقدر لذت بخشه که در خیالم از تو یه یار ساختم و چقدر 

دردناکه به تو نرسیدن بی تو بودن اینکه تو نمی دونی من دوستت دارم 

چقدر سخته حتی نمی تونم احساس به تو بگم چقدر سخته که اوج

نگاه تو می بینم اما نمی تونم بگم چه زیباست چقدر سخته قبول 

کردن این سرنوشت چقدر سخته 

چقدر سخته که حتی این نوشته را هم نمی دونی من برات دارم 

می نویسم چقدر سخته چقدر سخته