قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٢

عاشقی چه حسیست خدا میداند

در ان چه حیاتیست خدا میداند

عاشقی چیست آن که چشید می داند

در دریای ان عاشقانه غرق شد می داند

عاشقی چیست زلیخا می داند

چه اوجی دارد تنها فرهاد می داند

عاشقی چیست کوه را کندن

فرهاد سختی بیستون می داند

 

 

 

 

قلم سرخ


 

 

 

 
کلمات کلیدی :شعرسرخ و کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ