قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢٩ دی ۱۳٩٢

 

اشک هایم ارزانی راهت 

ای دلبر بی مهر و نازم 

غم شکست در سینه 

بی قرارتم همه آوازم

ببین اشک هایم شده جاری

دل اب شده سنگین شده اری

باختم به روزگار همه هستیم را

ببین قمار نابود کرد مستیم را 

شدم پرنده بی بال 

قلبم می ترکد از اه

رهایم کن روزی هم عاشق باشم 

ببین خون جیگر خوردن شده کارم 

 

 

 

 

 
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ و کلمات کلیدی :قشنگ ترین عکس من