قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳۸۸

 

گفتم به دل ،درد مرا افزون نکن           گفت :تو انقدر بر من شکوا نکن

گفتم تو چرا انقدر نازک دلی ؟              گفت : از سینه ات بپرس که تو آزرده دلی

گفتم چون تویی در سینه دارم که  آزرده دلم        گفت : نه سینه ات داغ است که من اینگونه ام

گریستم گفتم : آری زحمتت دادم ،سینه داغدار کرده ایی

 گریه کرد گفت : دیدی بازم مرا خون کرده ایی

شعر از خودم هست sun