قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۸ مهر ۱۳٩٢

می روی هی می میخورم می شکنم پیمانه را

قهر کردی با ما نازنین من شکستم این پیمانه را

می روی نمیگویی چه شد این مست تو 

اخرین بار گفتم رفتی می خورم اخرین پیمانه را

اخرین پیمانه چیست نازنینم و دلبرم و ساقیا

اخرین پیمانه مرگ است می خورم این پیمانه را

قلم سرخ 
کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ و کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ